Dyrektor szkoły

mgr inż. Katarzyna Dąbrowska


Wicedyrektor szkoły

mgr inż. Anna Jurek-Zawierucha


Wicedyrektor szkoły

mgr Olga Wawrzyniak