Dziennik elektroniczny

 
 
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Administrator

  1.    Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, ul. Syriusza 30, reprezentowana przez dyrektora Katarzynę Dąbrowską.

   

  Współadministratorzy

  2.    Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne

  Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

   

  Inspektor ochrony danych Administratora

  3.    Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Joanna Mścichecka tel.: 32 234-41-13,  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Cel i podstawa przetwarzania

  4.    Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z

  obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

         5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

             Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu    

             Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony     

             osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie    

             swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

             1) Przepisy prawa:

                 a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

                 b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

             2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

   

  Odbiorcy danych

   

         6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:

             a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego

                 VULCAN Sp. z o.o., Wrocław, ul. Wołowska 6

             b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

                 BHP-LEX Sp. z o.o., Zabrze , ul. Wolności 345

             c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i  

                 wychowania  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed Sp. z o.o.,     

                  Gliwice, ul. Różana 7

             d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym

                 SilesiaNet Lesław Frydel, Gliwice, ul. Saturna 

             e. Podmioty, które realizują zadania publiczne

   

  Okres przechowywania danych osobowych

   

         7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na    

            administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym   

            wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o  

            narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

           Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w  

           szkole

           Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

         8.Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu   

           wycofania zgody lub przez okres 50 lat..

   

  Prawa osób, których dane dotyczą.

         9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

            a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

            b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;

            c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

               cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,     

               którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

            d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych    

               Osobowych.

   

  Informacje dodatkowe

       10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt. 5 ppkt. 1) jest obowiązkiem ustawowym.

       11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt. 5 ppkt. 2) jest obowiązkiem umownym.     

            Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności,  

            objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

       12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w     

            tym profilowania.

Zmień kontrast

Projekty międzynarodowe

Projekt realizowany od 1 października 2019 r. do 31 września 2021 r. 

Projekt realizowany od 1 października 2018 r. do 31 września 2020 r. 


Radio Tonacja

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com