Dziennik elektroniczny

 
 

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej lub świadectwa rodzice lub uczeń mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 
 2. Do wniosku nr 1 należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie formatu legitymacyjnego (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wniosek nr 2 - w przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent występuje do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
  • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
  • roku ukończenia szkoły / klasy.
 4. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 5. Za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu
  • 9 zł.  - „duplikat legitymacji szkolnej , imię nazwisko, klasa”
  • 26 zł.  - „duplikat świadectwa szkolnego , imię nazwisko, klasa”
 6. Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa szkolnego należy wnosić na konto:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 44-117 Gliwice
  • ING BANK ŚLĄSKI I/O GLIWICE 74 1050 1214 1000 0090 3132 8306
  • Z dopiskiem: za duplikat legitymacji / świadectwa imię i nazwisko
 7. Wniosek wraz z załącznikami składa się w sekretariacie szkoły.

 

Zmień kontrast

Projekty międzynarodowe

Projekt realizowany od 1 października 2019 r. do 31 września 2021 r. 

Projekt realizowany od 1 października 2018 r. do 31 września 2020 r. 


logo

Radio Tonacja

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com