Dziennik elektroniczny

 
 
 • Cele i założenia
  • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,
  • przygotowanie do podejmowania odpowiedzialnych zadań w tym pracy,
  • pomoc rówieśnicza,
  • nauka aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Zakres działania Szkolnego koła wolontariatu:
  • teren szkoły,
  • środowisko lokalne,
 • Przykładowe działania:
  • opieka nad młodszymi uczniami,
  • korepetycje koleżeńskie,
  • zbiórki charytatywne,
  • akcje informacyjne organizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
  • współpraca z fundacjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne,
  • wolontariat sportowy: obsługa imprez sportowych o charakterze ponadlokalnym.
 • Postawa wolontariusza:
  • działalność wolontariatu jest dobrowolna i bezinteresowna,
  • wolontariusz rzetelnie wykonuje powierzone zadanie,
  • wolontariusz systematycznie bierze udział w akcjach wolontariatu (przynajmniej czterokrotnie bierze udział w dużych działaniach wolontariatu),
  • każdy wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być wzorem dla innych,
  • wolontariusz aktywnie reaguje na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.
 • Spotkania wolontariuszy dobywają się według potrzeb.
 • Nagradzanie wolontariuszy
  • najważniejszą nagrodą dla wolontariusza jest uśmiech drugiego człowieka,
  • wychowawca klasy bierze pod uwagę udział ucznia w kole wolontariatu wystawiając ocenę z zachowania,
  • uczniowie kończący szkołę, którzy systematycznie brali udział w działaniach wolontariatu (przynajmniej czterokrotnie zaangażowali się w ponadlokalne działania wolontariatu w ostatnim roku nauki) mogą uzyskać wpis na świadectwie o aktywnym udziale w Szkolnym Kole Wolontariatu.
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com